trombonesectie – Jan Jaap, Floris, Bob en Wilma – het cement van de band


trombonesectie – Jan Jaap, Floris, Bob en Wilma – het cement van de band | foto: Edwin Nieuwstraten